Babysim

Babysim på Vasabadet

Om vårt babysim

Babysim är en mysig aktivitet som du gör tillsammans med ditt barn. De flesta barn älskar att vara i vatten och vårt mål med våra kurser är barnet ska få uppleva vattenglädje.

Vi erbjuder simkurser för barn från 3 månader upp till simskola. Det är lugnt och skönt och ingen annan verksamhet pågår samtidigt i simhallen när vi har kurser.

Våra instruktörer har lång erfarenhet av barnsim och vi har genomtänkta kursupplägg. För oss är det viktigt att det ska bli en bra start för dig och ditt barn när ni börjar bada.

I våra kurser arbetar vi efter en röd tråd som går igenom samtliga steg, övningarna i respektive kurser följer varandra så att barnet känner igen övningarna men blir mer avancerade för varje steg och anpassas efter barnets erfarenhet. De viktigaste grunderna vi arbetar efter är: Vattenglädje, Vattenvana, Trygghet & Säkerhet

Båda föräldrarna är välkomna att simma med barnet. Vi erbjuder även en micro så ni kan värma mat och det finns bord och stolar som man kan slå sig ned före och efter simmet.

Steg 1

3-11 månader

Förkunskaper: Barnet ska ha fyllt 12 veckor vid start, väga minst 4 kg och naveln ska vara läkt.

Här vänjer vi oss med miljön i badhuset och i ett lugnt och harmoniskt tempo lär vi barnet att upptäcka vattenglädje.

Vi går igenom de grundläggande greppen- bröstläge och ryggläge. Lite senare under kursen börjar vi även simma med simring och övar på den viktiga övningen att greppa stången.

Vi vänjer barnet att få vatten över huvudet med hjälp av vattenkannor. Under kursen börjar vi prova på att dyka för dom som vill.

Steg 2

Förkunskaper: Gått Babysim steg 1

Här fortsätter vi att öva upp vattenvanan och utvecklar övningarna från steg 1.

I det här steget fokuserar vi mycket på att barnet blir ännu mer självständig i vattnet, simma med armringar, simring och börja åka lite rutschkana.

En rolig kurs där barnen utvecklas snabbt med sin vattenvana. Vi arbetar mycket med att barnet ska känna sig självsäker i vattnet.

Steg 3

Förkunskaper: Gått Babysim steg 2

Här fortsätter vi att utveckla övningarna från babysim steg 2 och fortsätter öva mycket på självsäkerhet i vattnet.

Att ta sig fram lite längre sträckor både ovan och under vattnet, lära sig den viktiga övningen att rotera till rygg och vi övar en hel del med att flyta på rygg.