Vattengymnastik


VattengymnastikMåndagar 09:00 - 09:30

Tisdagar 14:00 - 14:30

Onsdagar 12:00 - 12:30

Torsdagar 20:00- 20:30

Fredag 12:00 - 12:30


All vattengymnastik är inställd under lov

VeckaBoka här max 20 deltager per pass


Vattengymnastiken från med vecka 2

Måndagar 09:00 - 09:30 *Svår

12:00 - 12:30 *Lätt

Tisdagar 14:00 - 14:30 *Måttlig

Onsdagar 12:00 - 12:30 *Lätt

Torsdagar 20:00- 20:30 *Svår

Fredag 12:00 - 12:30 *Måttlig


Lätt Måttlig Svår